De Sasse Fotokring is opgericht op 14 december 1963, en telt een 20-tal enthousiaste leden die fotografie als hobby beoefenen. We beleven veel genoegen aan het bekijken en het kritisch bespreken van elkaars foto’s en proberen onze emoties en denkbeelden over foto’s onder woorden te brengen. De 3-wekelijkse clubavonden worden gevuld met diverse activiteiten met de fotobespreking als vast onderdeel. Meestal is het onderwerp voor de foto’s vrij maar af en toe is het thema of de soort fotografie opgelegd. De foto’s die meegebracht worden door de leden worden op die avond uitvoerig besproken en voorzien van opbouwende kritiek en advies. Verdere activiteiten zijn de jaarlijkse tentoonstelling, het bezoeken van tentoonstellingen bij andere fotoclubs, presentaties van gastsprekers, het fotograferen op een locatie enz. De club is aangesloten bij de Belgische OVU/Breedbeeld.
Back to Top